Eu sunt eu și
sunt unic(ă)

Ce este coachingul?

Este un trend? Un proces? O metodă? Un scop în sine?

Dacă ar fi să ne uităm la definiția dată de Robert Dilts în 2006, el spune: ”Coaching is a method of supporting change and focuses on defining and achieving goals of the client. Coaching as a support for the organization is a form of help for individuals and teams carrying out tasks as effectively as possible.” Așadar, coachingul este o metodă de sprijinire a schimbării care se concentrează pe definirea și atingerea obiectivelor clientului. Ca sprijin pentru organizații, este o formă de ajutor pentru indivizi și pentru echipe să își ducă la îndeplinire sarcinile cât de eficient posibil.

Din punctul meu de vedere, definiția lui Dilts este scurtă și cuprinzătoare. Pe de altă parte, am constatat că există diverse înțelesuri date coachingului, în funcție de metodă, școală, organizație, etc.

Așadar, când vorbim de coaching vorbim de un proces bazat în primul rând pe relația dintre coach și coachee. După mai bine de 2 ani de formare în NLP, în care am experimentat diverse tehnici și instrumente, am ajuns la concluzia că poți avea un milion de tehnici în buzunar, dar ceea ce ajută cu adevărat clientul este relația cu coach-ul său.

Această relație dintre cei doi partneri este orientată pe definirea obiectivului și pe atingerea acestuia. Este vorba de un proces de schimbare. De ce? Pentru că atunci când ne propunem un obiectiv și dorim să ajungem acolo, înseamnă că schimbăm ceva din starea de fapt a momentului prezent, din modul în care facem aceste lucruri. Și iată unde vine provocarea: este natural ca oamenii să simtă dificultăți legate de schimbare. Din cauza asta, uneori, avem nevoie de un ghid-coach care să ne sprijine în acest proces de tranziție de la o stare la alta. Coachingul poate fi un proces dificil pentru client, nu este nicidecum soft. Căci, până la urmă, ca să atingi un obiectiv propus, ai nevoie să fii performant în ceea ce faci, să atingi excelența.